کپسول یا قرص ژل رویال ایرانی با توجه به اینکه ژل رویال ماده ای است که اگر در دمای زیر صفر درجه نگهداری نشود فاسد می شود لذا برای این منظور آن را به شکل قرص یا کپسول در آوده اند با این حساب که هیچ گونه مواد افزودنی و نگهدارنده به آن اضافه نکرده اند.

نمونه کارها